پسته-صادرات پستهاطلاعات گمرک ایران حاکی از آن است که در چهار ماه نخست سال جاری 28 هزار تن به ارزش 832 میلیارد تومان پسته به کشورهای امارات متحده عربی، هنگ‌کنگ، عراق، پاکستان، آلمان، ایتالیا و … صادر شده است. این در حالی است که صادرات پسته ایرانی در مدت مشابه سال قبل 22 هزار تن معادل 641 میلیارد تومان بوده است.

به گزارش ایسنا، اطلاعات گمرک ایران حاکی از آن است که در چهار ماهه نخست سال جاری 28 هزار تن به ارزش 832 میلیارد و 227 میلیون تومان از انواع پسته اعم از مغز پسته، خلال پسته، پسته تازه، پسته خشک و… به کشورهای مختلف صادر شده است.
پسته ایرانی به برخی از مشتریان عمده پسته ایرانی به این شرح صادر شده است:
امارات متحده عربی معادل 3.9 هزار تن به ارزش 111 میلیارد تومان
هنگ‌کنگ معادل 3 هزار تن به ارزش 74 میلیارد تومان
عراق معادل 2.7 هزار تن به ارزش 84 میلیارد تومان
اطلاعات گمرک ایران نشان می‌دهد برخی دیگر از کشورها از جمله آلمان، ازبکستان، عراق، هند، یونان، ویتنام، قزاقستان، ترکیه، روسیه، لبنان، کویت، کانادا، قطر، پاکستان، آلمان، ایتالیا، افغانستان، چین، استرالیا، اسپانیا، اردن، بحرین از دیگر مشتریان پسته ایرانی هستند.
همچنین عمده‌ترین گمرکات صادر کننده پسته ایران نیز در منطقه ویژه رفسنجان، یزد، مشهد، کرمان، سیرجان، شهید رجایی، حوزه تجاری فرودگان امام خمینی، غرب تهران بوده است.
گفتنی است که اطلاعات گمرک ایران نشان می‌دهد، صادرات پسته ایرانی در چهار ماهه نخست سال گذشته معادل 22 هزار تن معادل 641 میلیارد تومان بوده است.